en

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΣΕ / Πέμπτη 16 Ιουνίου 2005


Με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την αναθεώρηση του καταστατικού.


Πρακτικό

Προσήλθαν 21 μέλη της Ένωσης, ήτοι πλέον των 2/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων τακτικών μελών κατά την ημέρα αυτή. Κατόπιν τούτου συγκροτήθηκε η από το καταστατικό (άρθρο 15 παρ. 4 και άρθρο 28) προβλεπόμενη απαρτία και το σώμα προχώρησε στην εκλογή προεδρείου. Πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγη ο κ. Δημήτρης Ποντίκας και γραμματέας ο κ. Θανάσης Σκρουμπέλος.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕ κ. Αλέξανδρος Κακαβάς εισηγείται στο σώμα την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού και θέτει προς συζήτηση μόνο τα άρθρα, για τα οποία δεν υπήρξε ομοφωνία στο ΔΣ, ήτοι τα άρθρα 18 (παράγρ. 6) και 19 (παράγρ. 5) που ορίζουν το «ασυμβίβαστο» των αιρετών μελών με έμμισθες θέσεις και γενικότερα τους λόγους για τους οποίους τα μέλη της Ένωσης εκπίπτουν ή δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τα αιρετά συλλογικά όργανα του Σωματείου.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο τα μέλη.
Ο κ. Τατσόπουλος σημειώνει πως εφόσον ισχύσει το ασυμβίβαστο αποκλείονται οι πιο έμπειροι από τις θέσεις του συμβουλίου.
Ο κ. Απειρανθίτης υποστηρίζει πως είναι απαραίτητο να τεθεί σε ισχύ το ασυμβίβαστο, καθώς δημιουργούνται παρεξηγήσεις και προβλήματα με την ταυτόχρονη παρουσία κάποιου σε πολλά όργανα, ενώ συμφωνεί με την αυστηρότερη διαμόρφωση του καταστατικού.
Η κα. Μαβίλη επίσης σημειώνει πως θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη του ασυμβίβαστου και συμπληρώνει ότι, συνάδελφοι που εργάζονται σε θέσεις έμμισθες έχουν συμφέροντα που πρέπει να υπερασπισθούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπροσωπήσουν τον κλάδο.
Ο κ. Τατσόπουλος απαντά, υποστηρίζοντας πως επιρροή μπορεί να υπάρξει και μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο όπου οι θέσεις είναι άμισθες.
Ο κ. Γιώτης τονίζει πως δεν χρειάζεται να προβλέπεται καταστατικά το ασυμβίβαστο, αλλά πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο ίδιο το αιρετό μέλος να παραιτείται όταν βλέπει πως δημιουργείται πρόβλημα.
Ο κ. Ραίσης υποστηρίζει πως η ταυτόχρονη παρουσία κάποιου στο διοικητικό συμβούλιο και σε μια θέση όπου, για παράδειγμα, θα κρίνονται σενάρια, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα καθώς μπορεί να υποκρύπτει μια πιθανή συναλλαγή ή να ανοίξει το δρόμο σε αυτή.
Ο κ. Ποντίκας σημειώνει πως είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. με αυτή του έμμισθου εργαζομένου στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.
Ο κ. Κακαβάς συμπληρώνει πως, αν και ο ίδιος εισηγήθηκε την αυστηρότητα στους όρους του καταστατικού, θεωρεί πως οι επαγγελματίες και γενικά, άτομα με εμπειρία λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε σχέση με αγνώστους, τουλάχιστον σε θέσεις του διοικητικού συμβουλίου και επομένως είναι απαραίτητοι.
Η νομική σύμβουλος, κα. Ράπτη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενημερώνει πως το ασυμβίβαστο δεν ρυθμίζεται από τον αστικό κώδικα αλλά προκύπτει από τους σκοπούς του κάθε σωματείου.
Ο κ. Σκρουμπέλος σημειώνει πως θεωρεί ασυμβίβαστη τη σχέση αυτή, καθώς οποιοσδήποτε κατέχει κάποια έμμισθη θέση, σε οριακές συγκρούσεις με το κράτος και την εργοδοσία θα αποφασίσει επηρεαζόμενος από τα προσωπικά του συμφέροντα.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ψηφίστηκε ομοφώνως η τροποποίηση του καταστατικού και όσον αφορά το «ασυμβίβαστο» το σώμα αποφάσισε, με ψήφους 10 υπέρ, 6 κατά και μία λευκή, να παραμείνουν τα εν λόγω άρθρα 18 και 19 ως έχουν.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΕνημέρωση: 15-11-2005

Εγγραφή στο Newsletter


Επικοινωνία
  • Διεύθυνση Έδρας:
    Ίωνος Δραγούμη 14,
    Αθήνα 115 28
  • Email:
    info@senariografoi.gr
Info
Χρήσιμα
Σενάρια

© 2004-2021 Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος